Gabriel Strzelecki – pedagog, psychoterapeuta

Pedagog, psychoterapeuta pracujący w nurcie Terapii Systemowej i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Kompetencje terapeutyczne zdobywał w Centrum Terapii Krótkoterminowej, Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Towarzystwie Wiedzy Psychologicznej Start. Obecnie koordynator zespołu pracy socjalnej w Gorzowskim Centrum Pomocy rodzinie i psychoterapeuta w prywatnym gabinecie. Pierwsze doświadczenia zdobywał jako wychowawca w świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, tworząc i prowadząc programy psychoedukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych oraz jako terapeuta w Towarzystwie Pomocy im Św. Brata Alberta. Od 2011 roku zajmuje się terapią indywidualną, par i rodzin. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Mój sposób na udaną pracę terapeutyczną? Dotrzeć do człowieka z którym się spotykam, zrozumieć jego problem i być z nim do momentu znalezienia rozwiązania. Głęboko wierzę w to, że każdy z nas posiada zasoby osobiste, by przezwyciężyć spotykający nas kryzys, ale niekiedy są one zablokowane i w mojej pracy pomagam je uwolnić. Spotkanie z drugim człowiekiem daje właśnie tą niepowtarzalną szansę na ich dostrzeżenie. Widzę w tym piękno i czuję w tym sens.