Terapia rodzin

Psychoterapia rodzin – oferowana rodzinom w kryzysie, szukającym pomocy dla jednego lub wielu jej członków. Korzystna dla rodzin, w które są gotowe wspólnie zastanawiać się nad poprawą funkcjonowania poszczególnych osób i dostrzegają to, że zachowania każdego domownika wpływają na odczucia i zachowania pozostałych członków rodziny.