Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu

O specyfice TSR, jako metodzie terapeutycznej, stanowi wykorzystanie tego, co jest „zdrowe”, koncentracja na tym, co się sprawdza i jest dostępne w osobie i świecie klienta, pary, rodziny czy zespołu. Unika się dzięki temu, tak powszechnego w innych podejściach terapeutycznych, skupiania na problemach, diagnozowania zaburzeń i deficytów, czyli poruszania się w świecie patologii. Zamiast tego współpraca terapeuty i klienta koncentruje się na elementach zdrowia psychicznego klienta, uświadomieniu jego potrzeb i możliwości osiągania celów, diagnozowaniu jego zasobów, a także na umiejętnościach radzenia sobie z problemami, których zmienić nie można.

Przesłanie terapii:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej – Rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

Główne Założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu:

  • Pomimo życiowych zmagań wszyscy ludzie posiadają mocne strony, które mogą wykorzystać, aby poprawić jakość swojego życia.
  • Klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, a także decyduje,
    w jakim momencie należy terapię zakończyć.
  • Wszystkie środowiska – nawet te najbardziej dotknięte trudnościami – mają w sobie zasoby.
  • Klient wspólnie z terapeutą pracują nad skonstruowaniem jak najbardziej optymalnych rozwiązań dla sytuacji, w której się on znalazł.
  • Terapeuta nie osądza, ani nie obwinia klienta za jego trudności, natomiast zwraca go ku odkrywaniu, jak udało mu się przetrwać nawet w najtrudniejszych okolicznościach.
  • Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Terapeuta ma jednak obowiązek pamiętać, aby był on jak najkrótszy