Poradnictwo psychologiczne i wychowawcze

Poradnictwo psychologiczne i wychowawcze – forma pomocy oferowana osobom zdrowym, przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze . Pomocna również rodzicom i opiekunom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi. Celem poradnictwa jest zidentyfikowanie problemu oraz odnalezienie satysfakcjonującego rozwiązania, co następuje w jasno określonym, stosunkowo krótkim czasie.