Tajemnica zawodowa

Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania poufności dotyczącej wszystkich informacji, w jakich posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem psychoterapii.

Terapeuta nie ma prawa bez zgody osoby uczestniczącej w terapii udzielać informacji o jej przebiegu ani nawet ujawniać, że ktoś pozostaje w terapii. Istnieją jednak ważne, regulowane przez prawo wyjątki.

Tajemnica jest zawieszana kiedy:

  • poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie klienta albo innych osób,
  • poważnie zagrożony jest rozwój i bezpieczeństwo młodego człowieka (obowiązkiem jest poinformowanie Sądu Rodzinnego),
  • dochodzi do poważnego krzywdzenia klienta (jest ofiarą znęcania się, molestowania seksualnego), mamy obowiązek poinformowania prokuratora lub policji.