O nas

Joanna Sobkowiak-Strzelecka – psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Psycholog, terapeuta i trener pracująca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Terapii Systemowej.

Od 2007 r. pracuję jako psycholog. Szybko przekonałam się, że psychoterapia to ten kawałek psychologii, którym chcę się zajmować, i dzięki któremu z chęcią chodzę do pracy. Łączę swoje zawodowe obowiązki z pasją, a to pozwala mi pozostawać ciągle zainteresowaną pomocą innymi i towarzyszeniem im w rozwoju.

To przywilej móc uczestniczyć w tym, jak ludzie odkrywają najlepszą wersję samych siebie, jak zmieniają się i coraz więcej czerpią z życia, kontaktów ze swoimi bliskimi, ze swojej pracy. Brzmi to może trochę pompatycznie, ale tak właśnie jest. Praca z ludźmi, którzy postanowili wziąć własne życie w swoje ręce, to wspólne stwarzanie takiej sytuacji i takiej znajomości siebie, by mogli oni dokonywać wolnych wyborów. Uświadomienie sobie, że wszystkie możliwości leżą w rękach pragnącego zmiany często nie jest odkryciem przyjemnym, ale zaakceptowanie tego i skorzystanie z tej wiedzy gwarantuje sukces.

Moim zadaniem jest towarzyszyć w tym procesie i oswoić mojego rozmówcę z nową perspektywą. Jest to możliwe dzięki tworzeniu relacji pełnej zaufania, dobrej woli obu stron i współpracy. W trakcie spotkań dużo czasu poświęcamy na zbudowanie takiego kontaktu, który pozwoli w bezpiecznej atmosferze stanąć twarzą w twarz z prawdziwym „Ja” każdego klienta.

Mój gabinet jest miejscem, w którym można porozmawiać o tym, co najbardziej trapi, sprawia ból i nie daje spać. Spodziewanym efektem psychoterapii są zmiany podnoszące możliwości rozwojowe człowieka, uzyskanie zmiany w sferach problemowych, zwiększenie satysfakcji i chęci do życia.

Doświadczenie w psychoterapii

2005 r.
Pogotowie Opiekuńcze nr 1 w Łodzi – praktyka zawodowa.

2006 r.
Letnia Szkoła Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży „Imbryk” – praktyka zawodowa

2007 r. – 2008 r.
Centrum Terapii Krótkoterminowej – staż.

2008 r. do dziś
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – psycholog:

 • diagnozowanie sytuacji przemocy
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii
 • prowadzenie warsztatów psychoekukacyjnych dla doznających przemocy i dla osób stosujących przemoc osadzonych w zakładzie karnym i przebywających na wolności

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. – psycholog, psycholog dziecięcy:

 • diagnozowanie kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych, także na zlecenie
  sądu
 • diagnozowanie dzieci kwalifikowanych do przysposobienia
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych
 • przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców adopcyjnych

2011 r. – 2014 r.
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – psycholog:

 • prowadzenie warsztatów psychoekukacyjnych dla osób bezdomnych
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii

2012 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach – psycholog:

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii

2014 r.
Fundacja „Nasza przystań”- psycholog:

 • prowadzenie warsztatów „Szkoła dla rodziców”
 • poradnictwo psychologiczne

2015 r. do dziś
Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

 • poradnictwo i psychoterapia dla chorych i ich rodzin

 

Doskonalenie zawodowe

2002 – 2007 r.
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu – kierunek psychologia Specjalizacja: psychologia kliniczna i zdrowia (studia dzienne)

2006 r.
Trening interpersonalny organizowany przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

2008 r.
ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi – RAD

2009 r.
Zrozumieć dziecko z FAS

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji i integracji sensomotorycznej

2010 r.
Więzi i style przywiązania

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2011 r.
Certyfikat z leczenia zaburzeń lękowych w Terapii Poznawczo-Behawioralnej

2013 r.
Szkoła dla rodziców i wychowawców

Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości – 2 (MMPI-2)

Sztuka przekonujących wystąpień i profesjonalnych kontaktów z otoczeniem

2013 r.
Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (w trakcie) – uprawnienia do prowadzenia psychoterapii refundowanej przez NFZ

2014 r.
Certyfikat terapeuty w nurcie krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu – TSR

Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Piramid Barwnych

2015 r.
Studium treningu i terapii grupowej

Praca z genogramem

Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych

Studium Treningu i Terapii Grupowej

Dziecko z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w procesie integratywnej terapii relacji opartej na doświadczaniu miłości i wolności

Badanie mentalizacji za pomocą wywiadu Adult Attahment Interview i Skali Funkcjonowania Refleksyjnego

 

Gabriel Strzelecki – pedagog, psychoterapeuta

Pedagog, psychoterapeuta pracujący w nurcie Terapii Systemowej i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Kompetencje terapeutyczne zdobywał w Centrum Terapii Krótkoterminowej, Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Towarzystwie Wiedzy Psychologicznej Start. Obecnie koordynator zespołu pracy socjalnej w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i psychoterapeuta w prywatnym gabinecie.

Pierwsze doświadczenia zdobywał jako wychowawca w świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, tworząc i prowadząc programy psychoedukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych oraz jako terapeuta w Towarzystwie Pomocy im Św. Brata Alberta. Od 2011 roku zajmuje się terapią indywidualną, par i rodzin. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Mój sposób na udaną pracę terapeutyczną? Dotrzeć do człowieka z którym się spotykam, zrozumieć jego problem i być z nim do momentu znalezienia rozwiązania. Głęboko wierzę w to, że każdy z nas posiada zasoby osobiste, by przezwyciężyć spotykający nas kryzys, ale niekiedy są one zablokowane i w mojej pracy pomagam je uwolnić. Spotkanie z drugim człowiekiem daje właśnie tą niepowtarzalną szansę na ich dostrzeżenie. Widzę w tym piękno i czuję w tym sens.